Veelgestelde vragen Activerend Werk

Als inwoners willen meedoen aan de maatschappij, maar nog niet precies weten wat hun wensen en mogelijkheden zijn, kunnen zij eerst de oriëntatiefase doorlopen. Tijdens deze fase (maximaal 3 maanden) krijgen inwoners persoonlijke begeleiding van een consulent van Centrum Activerend Werk. Deze begeleiding is erop gericht om inwoners advies te geven over het vervolg.

Aan het eind van de oriëntatiefase weten inwoners:

 • welk perspectief zij hebben op meedoen in de maatschappij
 • welke (werk)plek bij hun past;
 • welke opleidingsmogelijkheden er zijn;
 • welke vervolgstappen zij moeten nemen;
en is er een eerste aanzet voor een CV of portfolio.

Als het nodig is wordt één van deze instrumenten ingezet:

 • Het vaststellen van de mogelijkheden van de inwoner door middel van testen.
 • Het proefdraaien op een werkplek. Hiervoor kan jou als werkgever gevraagd worden om maximaal 24 uur ruimte te bieden zonder vergoeding.
 • Het volgen van groepstrainingen
 • Het inzetten van het Leerwerkloket
Na de oriëntatiefase volgt er een advies voor de vervolgstap(pen). Dit gebeurt in afstemming met de wijkcoach van de inwoner.

Binnen Activerend Werk bestaan er twee verschillende soorten trajecten: ontwikkeltrajecten en stabiele trajecten. De trajecten zijn ingericht volgens het principe van de Participatieladder.

Ontwikkeltrajecten: 'Op weg naar werk'

Ontwikkeltrajecten duren gemiddeld zes maanden. Inwoners gaan aan de slag bij een werkgever om zich te ontwikkelen. Dit doen ze doelgericht, in kleine stappen, vanuit een persoonlijk plan. Bij het inzetten van het traject bij de werkgever kijken we samen naar wat de inwoner nodig heeft op het gebied van de werkplek, opleiding en ondersteuning en specifieke voorzieningen. Na afronding van een traject wordt opnieuw gekeken waar iemand staat en wat de vervolgstap moet zijn.

De ontwikkeltrajecten zijn:
 • Ontwikkeling naar trede 3: ‘Een bijdrage leveren’
  Inwoners lopen mee op de werkvloer. Ze komen in een werkritme en wennen eraan om op een bepaalde tijd te beginnen en een aantal uur achter elkaar bezig te zijn. Ze ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een team. Onder begeleiding voeren ze activiteiten en werkzaamheden uit in eigen tempo. Zo leveren ze een bijdrage.
 • Ontwikkeling naar trede 4: ‘Onbetaald werk’
  Inwoners ervaren hoe het gaat op de werkvloer. Ze leren zelfstandig te werken en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze merken hoe je het beste met collega's om kunt gaan. Ze leren op te komen voor zichzelf. Ook voelen ze of ze onder (tijds)druk rustig blijven en of het makkelijk is om opeens iets anders te moeten doen. Het kan zijn dat ze zich ontwikkelen in een specifiek vak en daarvoor een opleiding volgen. Ze werken dan onder begeleiding van een vakkracht. Ze leren de werkvaardigheden die bij het vak horen. Je maakt afspraken over aanwezigheid en werkzaamheden.
 • Ontwikkeling naar trede 5: ‘Op weg naar betaald werk’
  Inwoners zijn toe aan een betaalde baan. Ze hebben nog een duwtje nodig om die stap echt te durven zetten. Ze kijken waar ze staan, wat de vervolgstap is en welke werkplek daarbij past. Je overlegt over de mogelijkheden.
Stabiele trajecten: 'Op de plek'

Deze trajecten worden ingezet als inwoners (op dit moment) op het maximum van hun vermogen deelnemen aan de maatschappij. Deze trajecten worden voor een langere termijn aangeboden (periode van 1 tot maximaal 2 jaar). Dit biedt de mogelijkheid om periodiek te bekijken of iemand nog op goede plek zit.

De stabiele trajecten zijn:

 • Stabiel op trede 3
 • Stabiel op trede 4

De Participatieladder is een schema dat we gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop iemand wil participeren in de maatschappij. De zes treden zijn gekoppeld aan het niveau van participatie. Aan de hand van deze treden wordt zichtbaar welke stappen er gezet kunnen worden.

Dit zijn de tredes van de participatieladder:

Trede 1. Geïsoleerd:

Een inwoner heeft geen contact buitenshuis behalve functionele contacten zoals het bezoeken van de huisarts of fysiotherapeut en het doen van boodschappen.

Trede 2. Sociale contacten. Gericht op ontmoeten:

Wekelijks contact met anderen buitenshuis (geen huisgenoten of functionele contacten) zoals het deelnemen aan een koffieochtend of het volgen van cursussen/ taallessen.

Trede 3. Bijdrage leveren aan anderen. Gericht op het leveren van een bijdrage op een werkplek:

Uitvoeren van taken met lage werkdruk en met weinig eigen verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid.

Trede 4. Onbetaald Werk. Gericht op werk:

Een inwoner voert zelfstandig taken uit en/of:

 • draagt verantwoordelijkheid
 • opbrengst heeft economische waarde
 • volgt een beroepsopleiding met behoud van uitkering
Trede 5. Betaald werk met ondersteuning:

Betaald werk met aanvullende uitkering en/of:

 • instrumenten UWV of Werk & Inkomen (gemeente)
 • in combinatie met het volgen van een beroepsopleiding met studiefinanciering
Trede 6. Betaald werk:

Betaald werk zonder aanvulling.

Ja dit kan. Activerend Werk kan ingezet worden voor inwoners vanaf 16 jaar.

Om een vergoeding te krijgen voor het aanbieden van trajecten Activerend Werk moet je een geregistreerd aanbieder worden bij Regio Centraal Gelderland. Op dit moment is het niet mogelijk om je hiervoor in te schrijven.

Meer weten? Neem contact op via info@activerendwerk.nl

In de opbouw van de tarieven is uitgegaan van een bedrag voor begeleiding op de werkplek een onkostenvergoeding voor de inwoner en een bedrag voor administratiekosten.

De gedachte is dat iemand op trede 3 meer begeleiding nodig heeft dan op trede 4. Vandaar dat het tarief op trede 3 hoger is dan trede 4. De tarieven van de ontwikkeltrajecten zijn gebaseerd op de tarieven van de stabiele trajecten plus een component gericht op ontwikkeling.

Bij een ontwikkeltraject gaat het om het behalen van het gewenste resultaat, namelijk een trede stijgen op de participatieladder. Hoe de inzet van uren en de verdeling van geld tussen de betrokken partijen in het traject worden gedaan is hieraan ondergeschikt. Aan het traject is wel een termijn gekoppeld waarbinnen het doel bereikt moet zijn (duur van 6 maanden).

Als het doel van het traject eerder bereikt is dan 6 maanden, wordt er een afrondend gesprek gehouden met de inwoner, wijkcoach en werkgever. In dit gesprek kan ook besloten worden om een nieuw ontwikkeltraject af te geven. Wanneer het resultaat bereikt is, mag de werkgever het budget dat niet gebruikt is, houden.

Wanneer het traject voortijdig wordt afgebroken, stort de werkgever het niet-gebruikte budget terug naar de gemeente. Tevens wordt er een afrondend gesprek gehouden met de inwoner, wijkcoach en werkgever. In dit gesprek kan ook besloten worden om een nieuw ontwikkeltraject af te geven of terug te gaan naar de oriëntatiefase.

Een gedeelte van de vergoeding voor trajecten kan gebruikt worden als onkostenvergoeding voor de inwoner. Hierbij kun je denken aan de volgende bedragen:

 • Bij ontwikkeltraject naar trede 3: € 125,- per traject (6 maanden)
 • Bij ontwikkeltraject naar trede 4: € 333,- per traject (6 maanden)
 • Bij ontwikkeltraject naar trede 5: € 138,- per traject (6 maanden)
 • Bij een stabiel traject op trede 3: € 750,- op jaarbasis bij een volledige aanstelling van 36 uur
 • Bij een stabiel traject op trede 4: € 1500,- op jaarbasis bij een volledige aanstelling van 36 uur

Omdat je onder € 1700,- per jaar blijft, loopt een inwoner niet het risico dat hij of zij gekort wordt op een uitkering.

Werkgevers mogen zelf bepalen welke methode zij gebruiken voor het begeleiden van inwoners. Een aantal werkplekken wil de methode die ze gebruiken graag delen. Je kunt deze methodes hieronder downloaden. Wil je jouw methode ook delen? We nodigen je van harte uit om je .pdf te sturen naar website@activerendwerk.nl.

Aanbieders zijn verplicht om aan te tonen dat zij de ontwikkeling van de inwoner op de gestelde doelen monitoren;

 • ze sturen tussentijds een voortgangsbericht naar de regievoerder (wijkcoach of regisseur Werk & Inkomen). Dit is na bij een ontwikkelarrangement na 3 maanden en bij een stabiel arrangement op de helft.
 • als er iets speelt waar de regievoerder van moet weten, geven ze dit tijdig aan
 • ze stellen samen met inwoner een evaluatieverslag op en sturen dit tijdig, 8 weken voor einde traject, naar de regievoerder. Die bespreekt het verslag met CAW en regisseur/wijkcoach. Hun vragen en input neemt regievoerder mee in het evaluatiegesprek met aanbieder en inwoner. Alleen op verzoek van inwoner/aanbieder of regievoerder kan CAW of de regisseur /wijkcoach aansluiten als dit nodig is om vervolg te bepalen. Het evaluatiegesprek wordt zoveel mogelijk bij plaatsing al gepland.

Nee, een eigen bijdrage past niet bij de benadering om mensen zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving en je hoeft niet te betalen om te mogen participeren.

De gemeente hoopt dat door Activerend Werk meer inwoners mee gaan doen en zich waar mogelijk ontwikkelen; van Activerend Werk, naar begeleid werk met ondersteuning naar regulier werk. Een eigen bijdrage kan hierin een belemmering vormen.

Ja, dit past bij de gedachte om Activerend Werk zo regulier mogelijk te benaderen. Iedereen levert een bijdrage naar zijn of haar vermogen en hier worden zij voor gewaardeerd. Dit maakt ook onderdeel uit van het tarief.

Als een inwoner een uitkering heeft mag de vergoeding niet hoger zijn dan €1700 per jaar. Anders loopt de inwoner het risico om gekort te worden op de uitkering. Zie ook ’Welk bedrag kan ik inwoners betalen als onkostenvergoeding?

De onkostenvergoeding is een afspraak tussen werkgever en inwoner. De onkostenvergoeding kan in natura worden ingezet doordat de inwoner bijvoorbeeld gratis kan lunchen bij de werkgever of kan als vergoeding per uur aan de inwoner worden uitbetaald.

Ja, dit kan als je geregistreerd aanbieder bij de gemeente bent. Zie ook: ‘Hoe kan ik een vergoeding krijgen voor het aanbieden van trajecten Activerend Werk?’ Als je aanbieder bent kun je een account aanvragen door een mail te sturen naar website@activerendwerk.nl

Dit klopt, na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. De werkplek moet dan eerst handmatig gecheckt worden. Dit kan enkele dagen duren. Heb je helemaal geen mail ontvangen (kijk ook in je spambox), neem dan even contact op met website@activerendwerk.nl

Dit kan door in te loggen via de knop 'Inloggen'. Ben je je wachtwoord kwijt? Ga dan naar de pagina 'Wachtwoord vergeten?'.

 1. Log in op activerendwerk
 2. Klik op ‘Bewerk’ achter de werkplek die je onzichtbaar/zichtbaar wilt maken
 3. Onder het kopje Actief kun je de zichtbaarheid van de werkplek op 'Nee' zetten.
 4. Klik op ‘Opslaan’

Je kan een nieuw wachtwoord aanvragen via de pagina 'Wachtwoord vergeten?'

Weet je niet meer met welk mailadres je een account hebt aangemaakt? Stuur een mailtje naar website@activerendwerk.nl.

Stuur een verzoek om je werkplek te verwijderen naar website@activerendwerk.nl.

Als je de werkplek tijdelijk niet wilt weergeven kun je dit via het inloggedeelte instellen.